MUDr. Viliam Slezák, CSc, MPH – PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

1986-1989 Chirurgická klinika SPAM,Bratislava, zaradenie: asistent sekundárny lekár

1989-1994 II. Chirurgická klinika LFUK NsP Bezručová 5,Bratislava, zaradenie: odborný asistent. Sekundárny lekár

1994-1999 SUSCH- cievne oddelenie, Partizánska ul. Po presťahovaní Pod Krásnou Hôrkou Bratislava, zaradenie: odborný asistent- starší sekundárny lekár

1999-2001 Cievne oddelenie NsP Petržálka,II.Chir. kl. LFUK Bratislava

2001- 2007 II. Chirurgická klinika LFUK Bratislava, FNsP-Petržálka– zaradenie: zástupca prednostu kl. odborný asistent- starší sekundárny lekár

2007-2010 primár cievneho oddelenia FNsP BA

2011 cievny chirurg, odborný asistent

cievne oddelenie UNB BA

Samostatná práca na operačných sálach /  , cievna chirurgia, brušná chirurgia/, ambulantná a konziliárna činnosť  / cievna chirurgia, brušná chirurgia/

Oddelenie cievnej chirurgie UNB Bratislava

Samostatne pracujúci starší  lekár- odborný asistent

 

Vzdelávanie a príprava

1979-1985 Lekárska fakulta UK, Bratislava

1988 Atestácia I. st. Chirurgia,SPAM Bratislava

1993 Atestácia II.st. Chirurgia,SPAM,Bratislava

1994 CSc

1998 Nadstavbová atestácia- cievna chirurgia,SUSCH,Bratislava

2016 MPH

 

ZNALOSTI
 Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk – materinský jazyk
Anglický jazyk – aktívne
Ruský jazyk –aktívne

Čo je fotopletyzmografia?

Pri fotoelektrickej pletyzmografii je lúč červeného svetla špecifickej vlnovej dĺžky smerovaný konštantnou intenzitou priamo do tepien, kde je zmeraný tok krvi. Čo všetko sa dá vďaka fotopletyzmografii o vašom tele zistiť?

Tepová frekvencia a extrasystoly

Maximálna a minimálna tepová frekvencia a tzv. extrasystoly, ktoré prístroj graficky znázorní. Extrasystoly sú údery srdca, ktoré prichádzajú mimo pravidelný srdcový rytmus. Pacientom s nepravidelnou srdcovou činnosťou sa potom špecificky venuje kardiológ.

Hladina stresu

Hladina fyzického stresu, hladina psychického stresu a odolnosť voči stresu, ktorá sa prejavuje najmä v záťažových situáciách. V USA sa takýto druh vyšetrenia stáva bežným napr. u manažérov, ktorí budú vystavení vysokej psychickej záťaži a množstvu úloh v krátkom čase alebo pri výberových konaniach na exponované a riadiace posty.

Stav tepenného systému

Stav a vek tepenného systému pacienta, tzv. „Aging vascular health”. Prístroj rozdelí tepny podľa šírenia tlakovej vlny do 7 kategórií podľa stavu elasticity, množstva tukových a fibrínových častíc v stenách veľkých tepien a podľa upchatia lumenu tepny aterosklerotickým plátom. Zároveň určí tendenciu k ďalším kardiovaskulárnym ochoreniam.