MUDr. Slavomír Belcák, MPH

Vzdelanie:

1990-1993: Univerzita Karlova v Hradci Králové Lekárska fakulta, odbor všeobecné lekárstvo

1993-1996: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Lekárska fakulta, odbor všeobecné lekárstvo a udelenie titulu MUDr.

2005-2008: Slovenská zdravotnícka Univerzita Bratislava Fakulta verejného zdravotníctva, študijný odbor Master of Public Health (titul Odborník na riadenie verejného zdravotníctva)

2007-2008: Vojenská Lekárska Univerzita Šanghaj, Čínska ľudovodemokratická republika, odbor Akupunktúra a Tradičná čínska Medicína Odborné špecializácie

27.4.1999: Atestácia zo všeobecného lekárstva 1.st.

19.6. 2003: Nadstavbová špecializácia z organizácie a riadenia vojenského zdravotníctva

7.7.2008: Špecializácia v špecializačnom odbore Akupunktúra Kurzy a odborné stáže:

2001: Kurz Medicíny katastrof a manažmentu hromadnej traumy (Akadémia pre núdzové plánovanie a civilnú obranu, Nemecko)

2002: Líderský kurz v regionálnej odpovedi na katastrofy a hromadnú traumu (Česká republika)

2003: Výkonný kurz manažmentu zdrojov a zdravotnej starostlivosti (San Diego, California, USA)

2003-2007: Odborná stáž na Certifikovanom pracovisku MZ SR v odbore Akupunktúra Zastávané pracovné pozície

1996-2001: Náčelník zdravotného strediska, 73. záchranná brigáda Civilnej Ochrany Ministerstva vnútra SR, Humenné

2002-2006: Ministerstvo Obrany SR, Odbor riadenia vojenského zdravotníctva (náčelník Odboru riadenia vojenského zdravotníctva)

2006: člen Dozornej rady Spoločnej zdravotnej poisťovne

2006-2008: Predseda Dozornej rady Leteckej vojenskej nemocnice a.s. Košice

2006-2007: Náčelník Odboru riadenia vojenského zdravotníctva, Veliteľstvo vojenského zdravotníctva, Ružomberok

2007-2008: Vyslaný Ministrom obrany SR na štúdium akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny na Vojenskú Lekársku Univerzitu v Šanghaji, Čína

2008-2010: Náčelník Odboru špecializovaných zdravotníckych činností, Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok

2010-2012: Hlavný lekár kliniky alternatívnej medicíny Terra Medica, Bratislava o Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v odbore AKUPUNKTÚRA a TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

2012 – doteraz : Odborný garant metódy DrSLIM

Dr.Slim – komplexné riešenie obezity – túto metódu redukcie telesnej hmotnosti ako prvý sformuloval v r. 1973 profesor George Blackburn z Harvardskej univerzity v USA. Jeho výskum položil základ bielkovinovej ketogénnej diéty. Chudnutie vďaka ketóze je najrýchlejším spôsobom odbúravania tuku.  Pomocou tejto diéty sa dá schudnúť v priemere 6-12 kg tuku mesačne bez úbytku svalstva. Navyše bez hladu, cvičenia a komplikovanej prípravy jedál.