Táto metóda slúži na vyšetrenie priechodnosti ciev, na odhalenie cievnej vady (upchatie ciev), na odhalenie porúch srdcového rytmu (arytmia) a na vyšetrenie vegetatívneho nervového systému, ktorý sa uplatňuje pri vzniku medicínsky závažného vnútorného tuku..

Čo je fotopletyzmografia?

Pri fotoelektrickej pletyzmografii je lúč červeného svetla špecifickej vlnovej dĺžky smerovaný konštantnou intenzitou priamo do tepien, kde je zmeraný tok krvi. Čo všetko sa dá vďaka fotopletyzmografii o vašom tele zistiť?

Tepová frekvencia a extrasystoly

Maximálna a minimálna tepová frekvencia a tzv. extrasystoly, ktoré prístroj graficky znázorní. Extrasystoly sú údery srdca, ktoré prichádzajú mimo pravidelný srdcový rytmus. Pacientom s nepravidelnou srdcovou činnosťou sa potom špecificky venuje kardiológ.

Hladina stresu

Hladina fyzického stresu, hladina psychického stresu a odolnosť voči stresu, ktorá sa prejavuje najmä v záťažových situáciách. V USA sa takýto druh vyšetrenia stáva bežným napr. u manažérov, ktorí budú vystavení vysokej psychickej záťaži a množstvu úloh v krátkom čase alebo pri výberových konaniach na exponované a riadiace posty.

Stav tepenného systému

Stav a vek tepenného systému pacienta, tzv. „Aging vascular health”. Prístroj rozdelí tepny podľa šírenia tlakovej vlny do 7 kategórií podľa stavu elasticity, množstva tukových a fibrínových častíc v stenách veľkých tepien a podľa upchatia lumenu tepny aterosklerotickým plátom. Zároveň určí tendenciu k ďalším kardiovaskulárnym ochoreniam.

Jedným z nich je napr. ateroskleróza. Ide o zhrubnutie a zníženie elasticity tepien vplyvom ukladania aterogénnych látok, hlavne tukových látok, krvných buniek, fibrózneho tkaniva a vápnika do steny tepien. Spôsobuje zníženie prietoku krvi a nedokrvenie orgánov. Môže dôjsť k uvoľneniu trombu a akútnemu nedokrveniu, čím vzniká infarkt myokardu alebo náhla cievna príhoda. Najčastejšie sú postihnuté koronárne tepny srdca, tepny na krku, tzv. karotídy, tepny obličiek, tepny dolných končatín a aorta v srdci.

Stav vegetatívneho nervového systému

Stav vegetatívneho nervového systému sa podieľa na mnohých, často aj fatálnych ochoreniach a ich komplikáciách. Tento systém riadi najmä tepovú frekvenciu, tlak krvi cez rozširovanie a sťahovanie prierezu stien tepien, pochody v tráviacom trakte, hlavne posun čreva, vyprázdňovanie žlče pri tučných jedlách, dychovú frekvenciu, potenie, sekréciu mazových žliaz, vedenie bolesti a sekréciu enzýmov a hormónov zo žliaz s vnútorným vylučovaním.

Pokiaľ prevláda tzv. sympatikotónia, organizmus je stresovaný a dochádza k rozvoju obezity, inzulínovej rezistencie a neskôr cukrovky so všetkými jej komplikáciami, vysokému krvnému tlaku, vysokej hladine cholesterolu a komplikáciám ako sú ateroskleróza, infarkt myokardu či mozgová mŕtvica.

Pokiaľ prevažuje parasysmpatikotónia, organizmus je v anabolickom stave a hromadí zásoby. Je tu predpoklad nadváhy či obezity, a to aj v prípade, že sa to na váhe zatiaľ neprejavuje.