Hlboká detoxikácia

Zavolajte nám +421 907 893 936

Hlboká detoxikácia

Hlboká detoxikácia – všetky druhy chorôb majú rovnakú príčinu a síce, že v tele jednotlivca sa po celé roky pri nesprávnom spôsobe života postupne zhromažďujú odpadové látky a látky, ktoré telo odmieta.

Vážne chyby súčasného životného štýlu, najmä v oblasti stravovania, spôsobuje nevedomosť. Stravovanie v ére nadbytku je vcelku nesprávne. Mnohí sa k sebe chovajú, ako k odpadkovej nádobe. Hádžu do seba bezhlavo jedlo i nejedlo. Parametre masového stravovania rozhodne nie sú nastavené na zdravie, vzdelávanie je mizivé. Ovláda nás reklama zameraná na konzum a zisk. Nadmerná konzumácia, nesprávna výroba potravín, chybné dávkovanie jedla, jeho časovanie, nesprávny spôsob jedenia a trávenia, kvalita a vhodnosť potravín, nesprávne kombinácie potravín, nesprávna príprava jedál… všeobecne nízka vyživovacia a stravovacia gramotnosť. V takomto prostredí bujnie chorobnosť. Prirodzená samoočisťovacia schopnosť organizmu (detoxikácia) býva zväčša oslabená. Vtedy je vhodné samoočiste pomôcť.

Zdravie bez liekov – Tradičná ruská medicína

Z toho vyplýva, že jediný spôsob ako chorobu liečiť, je zbaviť sa týchto naakumulovaných najmä toxických látok. Telo sa samo snaží týchto látok zbaviť, ale u každého človeka je to možné len do určitej doby a miery. Samozrejme, je to iné u dedičnej indispozície a iné pri ťažkých infekčných chorobách.

Alopatická medicína (klasická) sa usiluje pri prepuknutí choroby symptómy zatlačiť pod povrch a časom sa opäť objavia, často ako nový zdravotný problém. Pri pravidelnej starostlivosti o svoje zdravie a využívaní prírodných produktov pomáhate organizmu zbavovať sa odpadových látok efektívnejšie.

Každé telo má v sebe dosť síl vrátiť sa k normálnemu stavu, nazývaného zdravie, za predpokladu, že telu pomôžete aj prírodnou liečbou a správnou životosprávou. Sú situácie keď je telo natoľko poškodené, že jeho obnova je veľmi pomalá a zdĺhavá, nie však nemožná, veľakrát úspešná. Tu zaraďujeme napríklad autoimunitné alebo niektoré civilizačné ochorenia.