Acidóza – prekyslenie organizmu

Zavolajte nám +421 907 893 936

Acidóza – prekyslenie organizmu

Acidóza – prekyslenie organizmu  je zvrat prirodzenej zásaditej reakcie vnútorného prostredia ľudského organizmu na kyslú v dôsledku kyselinotvornej stravy civilizovaného človeka. Dnešná strava prevažnej väčšiny ľudí je na 80% kyselinotvorná. Adekvátna strava človeka má však byť v priemere zo 70% zásadotvorná a len z 30% kyselinotvorná. Je to aj približný pomer vody a pevných látok, ktoré tvoria človeka. Zmena v stravovaní, ktorú uskutočnil človek, predovšetkým za posledných niekoľko desiatok rokov, je jednou z hlavných príčin väčšiny ľudských chorôb.

Telo sa neprestajne stará, aby všetky tekutiny udržalo v optimálnom stave, len tak totiž môžu kvalitne vykonávať svoje úlohy – transport živín, prenos informácií, odvádzanie škodlivín. Telo musí stále robiť všetko pre to, aby ochránilo krv pred prekyslením alebo pred nadmernou alkalizáciou (zásaditosťou). Hodnota pH krvi musí byť medzi 7,35 a 7,45. Túto rovnováhu zabezpečuje telo výmenou dýchacých plynov.

Kyseliny rozhodne nie sú vždy len škodlivé

Telo ich potrebuje. Sú preň nevyhnutné na spaľovacie procesy a na získavanie energie. Keďže vždy a vo všetkom je podstatná miera, hovoríme v prípade zdravého človeka o acidobázickej rovnováhe. Škodlivými sa stávajú kyseliny len pri nadbytku a v dôsledku s ním súvisiacej disharmónie v hospodárení s kyselinami a zásadami. Keďže najväčší podiel kyselín prijímame v strave, treba si práve na toto mimoriadne dávať pozor.

NAJNEBEZPEČNEJŠÍMI KYSELINOTVORNÝMI POTRAVINAMI SÚ MÄSO, CUKOR A ALKOHOL. DRUHÝM VÝZNAMNÝM ZDROJOM PREKYSĽOVANIA JE STRES A DUŠEVNÉ NAPÄTIE, TRETÍM ZDROJOM JE NEDOSTATOK KYSLÍKA RESP. NEDOSTATOČNÉ ALEBO NESPRÁVNE DÝCHANIE.